BİLİMSEL YAYINLAR

Prof. Dr. Gazi Zorer

Türkçe Yayınlar, Bildiri ve Posterler


1. Perthes’in cerrahi tedavisinde asetabular girişimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
Gazi Zorer.

3.Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi. 1-5 Aralık 2020

2. İdyopatik fleksible pes planovalgus olan hastalar özel yapim ortopedik bot ile tedavi edilebilir mi?
Gazi Zorer.

3.Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi. 1-5 Aralık 2020

3. Sekel Metatarsus Adduktus Deformitesinde Double Osteotomi Tekniğinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi.
Gazi Zorer.

2.Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi. 16-18 Mart 2018.

4. Ponseti Tekniğinde Aşilotomi Ne Zaman Yapılmalı?
Gazi Zorer, Oktay Adanır.
23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,
29 Ekim - 3 Kasım 2013, Antalya.

5. Gelişimsel Kalça Displazisinde Yeni Bir Sınıflama
Gazi Zorer, Oktay Adanır.
23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,
29 Ekim - 3 Kasım 2013, Antalya.

6. Mason Tip III Radius Başı Kırıklarının Rezeksiyon Artroplastisi ile Tedavisi Uzun Dönemde İyi Klinik Ancak Kötü Radyolojik Sonuçlara Neden Olmaktadır.
Merter Yalçınkaya, Ali Erdem Bagaturi Sinan Erdoğan, Gazi Zorer.
23.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,
29 Ekim - 3 Kasım 2013, Antalya.

7. Pes Planus Ne Zaman Tedavi Edilir?
G. Zorer.
Türkiye Klinikleri Dergisi, cilt 3, sayı : 4 Yıl: 2010

8. Doğuştan Çarpık Ayak Cerrahi Tedavisinde Abduktör Hallusis tendon Gevşetmesinin Cerrahi Sonrası Adduktus Deformitesi Üzerine Etkisi.
Ahmet Doğan, Onat Üzümcügil, Merter Yalçınkaya, Gazi Zorer.
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2009; 43(6):491-496

9. Çocuk Ayak Radyografisinin Değerlendirilmesi ve Sık görülen Konjenital Ayak Deformitelerinin Radyografik Özellikleri
Ahmet Doğan, Onat Üzümcügil, Gazi Zorer, Merter Yalçınkaya
TOTBİD Dergisi 2007 ; 6 ; 3-4, 77

10. Asetabuler Displazinin Üçlü Pelvik Osteotomi ile Tedavisi ve Erken Dönem Sonuçları
Ahmet Doğan, Gazi Zorer, Utku Erdem Özer
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2007; 41: 355 - 366.

11. Serebral Felçli Hastalarda Femur Boynu Anteversiyon ve Femur Boyun-Şaft Açılarının Değerlendirilmesi.
Ahmet Doğan, Mehmet Albayrak, A.Erdem Bagatur, Gazi Zorer
S.B.İstanbul Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi,2007;2:5-12

12. Fleksibl Pes Planovalgusta Kalkaneal Uzatma Osteotomisinin Sonuçları ve Ayak Diziliminin Değerlendirilmesi
Ahmet Doğan, Mehmet Albayrak, Y.Emre Akman, Gazi Zorer
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2006; 40: 356 - 366.

13. Rijit Ayak Deformitelerinde Üçlü Artodez Uygulamaları ne İnternal Fiksasyonun Klinik ve Radfyografik Sonuçlara Etkisi
Ahmet Doğan, Mehmet Albayrak, Fatih Uğur, Gazi Zorer
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2006; 40: 220 - 227.

14. İdiyopatik Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Transvers Karpal Ligaman ve Fleksör Tenosinovyum Örneklerinde Histopatalojik Çalışma
A.Erdem Bagatur, Sergülen Dervişoğlu, Mehmet Albayrak, Ahmet Doğan, İ.Erhan Mumcuoğlu, Gazi Zorer
Eklem hastalıkları ve Cerrahisi 2006; 17: 72 - 78

15. İki Çocuk Hastada İzole Sakrum Kırığı ve Kırıklı Çıkığı
İ.Erhan Mumcuoğlu, Mehmet Albayrak, Gazi Zorer
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2005; 39: 83 - 87.

16. Spastik serebral palsili hastaların alt ekstremitelerinde tek aşamalı çok seviyeli kas - tendon cerrahisi sonuçları
Gazi Zorer, Cemal Doğrul, Mehmet Albayrak, A.Erdem Bagatur
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2004; 38: 317-325.

17. Paralitik pes planovalgusta deformitesinin Dennyson-Fulford subtalar ekstra-artiküler artrodez yöntemiyle tedavisi ve ayak diziliminin değerlendirilmesi
Gazi Zorer, A. Erdem Bagatur, Ahmet Doğan, Tayyar Ünlü
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2003; 37: 162-169.

18. Komplet subtalar gevşetme yapılan doğuştan çarpık ayaklarda derin deltoid ligament gevşetmesinin dorsifleksiyon üzerine etkisi
Ahmet Doğan, A. Erdem Bagatur, Gazi Zorer
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2002, 36: 248-255.

19. Çocuklarda önkol deformite ve kısalıklarının distraksiyon osteogenesisi ile düzeltilmesi
A. Erdem Bagatur, Ahmet Doğan, Gazi Zorer
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2002; 36: 111-116.

20. Uylukta primer dev hidatik kist
A. Erdem Bagatur, Fatih Uğur, Gazi Zorer
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2002; 36: 72-75.

21. Karpal tünel sendromunda manyetik rezonans görüntülemenin yeri: Klinik, elektrodiagnostik ve ameliyat bulguları ile karşılaştırma ve evrelendirme
A. Erdem Bagatur, Gazi Zorer, Birol Oral
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2002; 36: 22-30.

22. Karpal Skafoidin Ayrışmış Kırıklarında Herbert-Whipple Vidası ile Primer Tespit
A .E.Bagatur, Gazi Zorer
Acta Orthop. Traum. Turc. 36:341-345;2002.

23. Çift Taraflı Gelişimsel Kalça Displazisinde Tek Seansta Çift Taraflı Pemberton Perikasüler Osteotomisi.
Gazi Zorer, A.E.Bagatur.
Acta Orthop. Traum. Turc. 36:288-294;2002.

24. Pemberton Perikapsüler Osteotomisinde Femur Başının Örtünmesi Yeterli Oluyor mu? Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Rekonstrüksiyonu ile Değerlendirme
A.E.Bagatur, Gazi Zorer, Y.B.Sürel.
Acta Orthop. Traum. Turc. 36:203-210;2002.

25. Trendelenburg Yürüyüşü ve Trokanterik İlerletme ile Tedavisi
A.E.Bagatur, A.Doğan, Gazi Zorer
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Dergisi 2001;35:336-341

26. Metatarsus Varus Deformitesi ve Metatarsal Osteotomi ile Tedavisi
A.E.Bagatur, A.Doğan, Gazi Zorer
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Dergisi 2001;35:245-251

27. Kırık İyileşmesi ve Periostun Önemi.
Y.B.Sürel, Gazi Zorer, S.Uğurlu.
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Dergisi 1997.

28. Total Knee Prosthesis and its Practice in Turkey.
Y.B.Sürel, M.Balioğlu, G. Zorer, M.Karlı.
Türk-Alman Kongresi. Antalya. Mayıs 1996.

29. 1-6 Yaş Çocuklarda Femoral ve Asetabular Anteversiyonların Normal Değerleri
G. Zorer, Y.B.Sürel, M.Balioğlu, M.Aydın, S.Alaca Aksu.
Acta Orthop. Traum. Turc. 30, 113-115, 1996.

30. Familyal, Konjenital, İzole, Anterior, Bilateral Radius Başı Luksasyonu
G. Zorer, B.Sürel, K.Savran, M.Karlı.
Acta Orthop.Traum.Turc. 30, 92-94, 1996.

31. Kirner Deformitesi ve Cerrahi Tedavisi
G. Zorer, B.Sürel, K.Savran, M.Karlı.
Acta Orthop.Traum.Turc. 30, 97-99, 1996.

32. Dennyson-Fulford ve Grice-Green Ekstraartiküler Subtalar Artrodezlerinin Karşılaştırılması.
N.Çöl, G. Zorer, B.Bulam, M.Karlı.
XIV. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 1995.

33. PEV ´da Kalkaneoküboid Eklem Deformitesi.
G. Zorer, K.Savran, M.Balioğlu, Ş.Berin.
XIV.Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Ekim 1995.

34. Haemophilus Influenze Tip B'nin Neden Olduğu Bir Septik Artrit Olgusu.
D.Parlakgül, G. Zorer, K.Savran, R.Öztürk.
5.Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Eylül 1995.

35. SSK İstanbul Eğitim Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Eğitimi
G. Zorer, B.Sürel, N.Çöl, Ş.Berin, M.Karlı.
Acta Orthop.Traum.Tuc. 29, 344- 346, 1995.

36. Gelişimsel Kalça Çıkığında Anteversiyon. Her Zaman Patolojik mi?
G. Zorer, B.Sürel, M.Balioğlu, M.Aydın, M.Karlı.
Acta Orthop.Traum.Turc. 29, 275-280, 1995.

37. Achill Tendon Ruptürlerinde Cerrahi Tedavi
Y.B.Sürel, G. Zorer, R.Çalışkan, M.Balioğlu, M.Karlı.
Acta Orthop.Traum.Turc. 32-36, 1995.

38. Medial Subtalar Çıkık
Y.B.Sürel, G. Zorer, B.Bulam, K.Savran, M.Karlı.
Acta Orthop.Traum.Turc. 29, 1995.

39. Gelişimsel Kalça Çıkıklarının Medial Girişim ile Açık Redüksiyon Sonuçları
G. Zorer, Y.B.Sürel, K.Savran, M.Karlı, M.Balioğlu.
Acta Orthop.Traum.Turc. 1-5, 1995.

40. Ayak Deformitelerinde Ilizarov Tip Eksternal Fiksatör Kullanımı
G. Zorer, Y.B.Sürel, K.Savran, M.Karlı.
Eksternal Fiksatörler XII.Akif Şakir Şakar Günleri Kitabı, 28-29 Nisan 1994, 39-48, İstanbul 1995.

41. Diz Ekleminde Lokal Anestezi ile Poliklinik Artroskopi
Y.B.Sürel, G. Zorer, M.Karlı, R.Çalışkan, K.Savran.
II.Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Özet Kitap, 119, Antalya, 1994.

42. Erişkin Tibia Kırıklarının Tedavisinde İntramedullar Ender Çivileri
Y.B.Sürel, G. Zorer, M.Karlı, R.Çelikyurt.
Acta Orthop.Traumatol.Turc. 28, 236-239, 1994.

43. Kırık ve Non-Unionların Tedavisinde Dinamik Aksiyel Fiksasyon (DAF)
Y.B.Sürel, G. Zorer, M.Karlı, H.Yaldız.
Acta Orthop.Traumatol.Turc. 28, 230-235, 1994.

44. 1-6 Yaş Kalça Çıkıklı Çocuklarda Femoral ve Asetabular Anteversiyon Değerleri
G. Zorer, Y.B.Sürel, M.Balioğlu, M.Karlı.
Acta Orthop.Traumatol.Turc. 28, 219- 222, 1994.

45. Gelişimsel Kalça Displazisinin Pavlik Bandajı ile Tedavisinde 5 Yıllık Deneyimlerimiz
G. Zorer, Y.B.Sürel, K.Savran, M.Karlı.
Acta Orthop.Traumatol.Turc. 28, 210- 218,1994.

46. El Bileği Artrodezi (3.El Cerrahisi Kongresi, Nevşehir, 1993)
Y.B.Sürel, G. Zorer, Ş.Berin, R.Çelikyurt.
3.El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongre Kitabı, 156-158, Ankara, 1994.

47. Madelung Deformitesinde Cerrahi Tedavi (3.El Cerrahisi Kongresi, Nevşehir 1993)
G. Zorer, Y.B.Sürel, Ş.Berin, R.Çalışkan.
3.El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi Kitabı, 184-186, Ankara, 1994.

48. Diz Ekleminde Tanısal ve Cerrahi Artroskopi (XIII.Milli Kongre Nevşehir 1993)
Y.B.Sürel, G. Zorer, M.Karlı, M.Balioğlu.
XIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ankara, 752-756, 1994.

49. Çimentosuz Total Kalça Artroplastisi (XIII.Milli Kongre Nevşehir 1993
M.Karlı, G. Zorer, C.Ertürk, B.Bulam.
XIII.Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. Ankara 956-959, 1994.

50. DKÇ Tedavisinde Salter ve Pemberton Ameliyatlarının Asetabular Deformasyonu Düzeltme Etkinliklerinin Karşılaştırılması (XIII.Milli Kongre Nevşehir 1993)
G. Zorer, Y.B.Sürel, K.Savran.
XIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ankara, 374-377, 1994.

51. Diz eklemi Tanısal ve Cerrahi Artroskopisinde İlk Üç Yılımız
Y.B.Sürel, G. Zorer, M.Karlı, K.Savran, R.Çalışkan.
Acta Orthop. Traumatol. Turc. 27, 311-313, 1993.

52. Diz Ekleminde Lokal Anestezi ile Tanısal Poliklinik Artroskopisi
Y.B.Sürel, G. Zorer, M.Karlı, R.Çalışkan.
Acta Orthop.Traumatol.Turc. 26, 337- 339,1992.

53. Tip-3 Akromioklaviküler Çıkık Tedavisinde Modifiye Bosworth Ameliyatı
Y.B.Sürel, M.K.Polat, G. Zorer, N.Çöl.
XII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 218 221, Ankara, 1991.

54. Karpal Naviküler Psödoartrozlarında Matti-Russe Yöntemi
G. Zorer, B.Sürel, H.Yaldız.
II.El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongre Kitabı.1991.

55. Hallux Valgus Tedavisinde Proksimal Metatarsal Osteotomi
M.Ü.Karlı, C.Mirzanlı, G. Zorer, A.Tatar, H.Ertürk.
Acta Orthop.Traumatol.Turc. 191-194, 1991.

56. Femur Boynu Kırıklarında Meyers Ameliyatının Yeri ve Değeri.
M.Caniklioğlu, G. Zorer, İ.Karaaslan, M.Karlı.
Acta Orthop.Traumatol.Turc. 89-92, 1990.

57. Femur Boynu Kırıklarının Cerrahi Tedavisi (XI.Milli Kongre Ankara 1989).
M.Ü.Karlı, G. Zorer, İ.Karaaslan, N.Azar.
XI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı Ankara, 526-529, 1990.

 [ 1 ]

 

   
Site İçeriği tavsiye niteliğinde olup, reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Saygılarımızla.

Copyright © 1988-2024. Prof. Dr. Gazi Zorer. Tüm hakları saklıdır. Tekil :286061  Hit :663009  Online: 1  | Son Güncelleme : 19.03.2024.