PROF. DR. GAZİ ZORER

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Mesleki Bilimsel Sosyal Hizmetler


Prof.Dr.GAZİ ZORER’İN TOPLUMA VE İNSANLIĞA VERDİĞİ HİZMETLER


ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EĞİTİMİNE KATKILARI

Başasistanlık ve klinik şefliğinde, eğitici olarak 17 yıl boyunca üç farklı eğitim hastanesinin ortopedi ve travmatoloji eğitim kliniklerinde 40'dan fazla hekimin ortopedi uzmanlık eğitiminde sorumluluk üstlenmiş ve katkı sağlamıştır. Ameliyat tekniklerini ve hekimlik pratiğini öğretmiş, tez çalışmalarını yönetmiş, bilimsel çalışma yöntemlerini benimsetmeye çalışmış, yol göstermiştir. Genç uzmanların kariyer planlarına yardımcı olmuş, desteklemiştir.

ÇOCUK ORTOPEDİSİNİN GELİŞMESİNE KATKILARI

Asistanlık yıllarından beri çocuk ortopedisine ilgi duyan Dr.Zorer, uzman olduktan sonra da bu alanda bilgi ve görgüsünü artırmak için yoğun çaba sarf etmiştir. Bir yandan uluslararası kurs ve toplantılara katılırken, aynı zamanda Dünya'da mevcut bilgi birikimini öğrenmiş ve güncel gelişmeleri sürekli takip etmiştir. Diğer taraftan çocuk ortopedisi ile ilgili ayrı bir poliklinik kurmuş, binlerce hastasını büyümeleri bitene kadar özenle tedavi ve takip etmiştir.

Avrupa ve Amerika'daki çocuk ortopedisi derneklerine aktif üye olmuş toplantılarda bildiriler sunmuştur. Uluslararası çocuk ortopedisi camiasının önde gelen pek çok eğiticisinin Türkiye'deki toplantılara katılmalarını ve deneyimlerini Türkiye'deki meslektaşlar ile paylaşmalarını sağlamıştır. Ülkemizde ilk pediatrik ortopedi derneğinin kuruluşunda öncü ekipte yer almış, 15 yıl yönetim kurulunda üye ve başkan olarak görev yapmıştır. Başta kalça çıkığının önlenmesi ve erken tanısında ultrasonografinin yaygınlaştırılması olmak üzere doğuştan çarpık ayak tedavisinde çığır açan güncel teknik olan Ponseti yönteminin ülkemizde öğrenilmesi ve yaygınlaştırılmasında aktif rol oynamıştır. Yüzlerce ortopedi hekiminin bu alanlardaki en üst düzey eğitimlerinde rol almıştır.

Çocuk ortopedisi ile ilgili ülkemizde ilk kez 1997'de yayımlanan Türkçe kitap Dr.Zorer'in çevirisi olan Pediatrik Ortopedinin Temelleri'dir.

Avrupa Pediatrik Ortopedi Kongresinin 2002 yılında Türkiye'de yapılmasında ve kongrenin yönetiminde başarı ile yer almıştır. Halen bu alanda ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürmektedir.

Çocuk ortopedisinde uygulanan bir çok teknik ile ilgili Türkiye'deki ilk klinik serileri Dr.Zorer yapmıştır. Özellikle Serebral Palsi'nin tedavisinde tek seansta çok seviyeli cerrahi girişimin Türkiye'deki ilk uygulayıcılarındandır. Yüzlerce SP'li çocuğun bu tedavilerden yarar görmesini sağladığı gibi pek çok genç meslektaşına da öncü olmuştur. İki taraflı kalça çıkığı ameliyatlarının tek seansta tedavisi ve düztabanlık ameliyatları gibi pek çok teknik ile ilgili klinik serilerini ortopedi camiası ile paylaşmıştır.

TÜRK ORTOPEDİ TOPLULUĞUNA HİZMETLERİ

21.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde danışma kurulunda yer almış, 23.kongrede kongre düzenleme kurulunda çalışmıştır. 2011-2013 yılları arasında Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD) yönetim kurulunda sayman olarak görev yapmış, bu dönemde derneğin parasal varlığı 2,5 katına ulaşmıştır.

Ortopedi ve Travmatoloji camiasının birlik ve beraberliğinin sağlanmasında çaba sarfetmiş, önemli görevler üstlenmiştir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

Uzman olduğu 1987 yılından bugüne yurtdışında 13 kurs, 33 kongre , yurtiçinde 12 kurs, 51 kongreye katılmıştır. Yurtdışında 25 bildiri ve poster çalışması sunulmuş, yurtiçinde yayımlanan 54 yayını vardır. Ayrıca Uluslararası literatürde yeralan 8 yayını mevcuttur. Yurtdışında 2, yurtiçinde 17 toplantıda davetli konuşmacı, 31 toplantıya eğitici olarak katılmıştır. 1996 da klinik araştırma dalında Akif Şakir Şakar 1.lik ödülünü kazanmış, 1998 de Pediatrik Ortopedinin Temelleri adlı kitabı Türkçe'ye çevirmiştir. Tüm bu çalışmalarından Dünya'nın her tarafında yüzlerce araştırmacı tarafından yararlanılmıştır ( http://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&q=gazi+zorer&btnG=&lr= ) . Bilimsel çalışmalarda ve yazılan kitaplarda kaynak gösterilmiştir.

AKADEMİK/EĞİTİM FAALİYETLERİ

Bilimsel çalışmalarına halen devam ederken, aynı zamanda Özel Gelişim Üniversitesi'nde Protez-Ortez programında öğretim üyeliği yapmakta ve öğrenci eğitimini sürdürmektedir. 30 yılı aşkın ortopedi deneyimini öğrencileri ile paylaşmaktadır.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

Türkiye'de sağlık alanında gerçekleştirilen Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında aktif ve öncü rol oynamıştır. 1997 yılından itibaren eğitimler almış; 2000 yılında Türkiye Kalite Derneğine (KalDer) üye olmuş, 2001-2002 yıllarında SSK da Merkez Kalite Konseyi'nde görev üstlenmiş, ülke çapında 47 hastanenin ISO-9001 Kalite Belgesi alması çalışmalarında sorumluluk almıştır. Başhekimliğini yaptığı SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2001'de Türkiye'de ilk kez genel amaçlı bir eğitim hastanesi olarak ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olmuştur. Türkiye Kalite kongrelerinde katılımcı ve konuşmacı olarak yer almıştır.

Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği (SKID) in kurucu üyelerinden olup, 2006-2012 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Pek çok kalite etkinliğin organizasyonunda bulunmuş, konuşmacı olarak yer almıştır.

HALKA VERDİĞİ SAĞLIK HİZMETİ

Bugüne kadar 33 seneyi aşan meslek yaşamında, 24 yıllık kamu hastaneleri deneyimi süresince onbinlerce hastayı ayaktan tedavi etmiş, binlerce hastayı ameliyatla iyi etmiş ve uzun yıllar takip ederek deneyim sahibi olmuştur. 27 yıldır sürdürdüğü özel muayenehane hizmetinde ise 22.000 in üzerinde kayıtlı hastası mevcuttur. Özen ve dikkatle hastaların tedavi ve takibini sürdürmektedir.

BAŞHEKİMLİK HİZMETİ

2000 - 2004 yılları arasında yaklaşık dört yıl süre ile başhekimliğini yürüttüğü 800 yataklı SSK İstanbul Eğitim Hastanesi o sıralarda 40 yıllık bir hastaneydi ve oldukça yıpranmış, eskimiş, köhne bir durumdaydı. Hastalar, muayene olmak, ilacını almak, tetkik yaptırmak, ameliyat olmak için günler, haftalar, bazen aylarca sıra beklemek zorundaydı. Dr.Zorer'in başhekimliği döneminde hastanede gerek fiziki şartlar açısından, gerekse tıbbi donanım, hizmet kalite ve organizasyonu yönlerinden müthiş bir atılım gerçekleştirildi. Deprem güçlendirme inşaatı başlatıldı. Bununla birlikte hiç olmayan Yoğun Bakım Ünitesi 16 yataklı olarak kuruldu. Ameliyathaneler modernize edildi ve sayısı 30'a çıkarıldı. Sterilizasyon ünitesi kuruldu. Kalite sistemi hayata geçirildi. Hastanede poliklinik sayısı % 66 ameliyat sayısı % 60 arttı. Kuyruklar, sıralar bitirildi. Yılda bir milyona yakın hastaya poliklinik hizmeti verilir hale geldi. Yıllık ameliyat sayısı 25.000'i aştı.

Bu istatistikler, Dr.Zorer'in yaklaşık 4 yıllık başhekimliği süresince önceki yıllardan farklı olarak fazladan 1.800.000 hastaya daha poliklinik hizmeti, yine fazladan 40.000 hastaya daha ameliyat hizmeti verildiği görülmektedir. O zamanki Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sahibi olan emekçi halk kesimleri, hem nicelik olarak daha yaygın hizmet alımı fırsatı buldu hem de nitelik olarak daha kaliteli, güvenli bir sağlık hizmetine ulaşma imkanına kavuştu.

TTB VE İSTANBUL TABİP ODASINDA VERDİĞİ HİZMETLER

40 yıllık hekimlik yaşamında meslek odasında sürekli aktivite göstermiştir. Tabip Odasını çağdaş, modern bir meslek örgütüne dönüştürülebilmesi için mücadele etmiştir. Oda seçimlerinde çoğu zaman aktif rol oynamıştır. Türk Tabipler Birliği'nde 1986-1990 yılları arasında İstanbul Delegesi olarak çalışmıştır.

İstanbul Tabip Odası'nda çeşitli komisyonlarda yer almış, 2006-2008 yılları arasında Onur Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

İstanbul Tabip Odası'nda 1987 yılında Klinik Gelişim adlı bilimsel dergiyi çıkarmıştır. Dergi 27 yıldır yayın hayatını sürdürmektedir.

HEKİMLİK ALANINDA DİĞER SOSYAL FAALİYETLER

Hekimler arasında dayanışmayı artırmak amacı ile 1919 da kurulmuş olan Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneğinde 1988'den beri faaliyetlerde bulunmaktadır. Halen başkanlığını yürütmektedir. Aynı şekilde 1992'de Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı isimli vakfın kuruluşunda yer almış, iki dönem başkanlığını üstlenmiştir.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

Avrupa'da mevcut ekonomik, sosyal, hukuki ve demokratik alandaki yüksek standartlara ülkemizin de kavuşmasında önemli bir aşama olacağına inandığı Avrupa Birliğine katılım sürecini desteklemek amacı ile Türkiye Avrupa Vakfının kuruluşunda genel kurul üyeleri arasında yer almış, bu faaliyetleri desteklemiş ve katılmıştır. 2006 yılından beri vakfın yönetim kurulunda görevini sürdürmektedir.

BAŞHEKİMLİK - SSK İSTANBUL EĞİTİM HASTANESİ

 

   
Site İçeriği tavsiye niteliğinde olup, reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Saygılarımızla.

Copyright © 1988-2024. Prof.Dr. Gazi Zorer. Tüm hakları saklıdır. Tekil :288622  Hit :666646  Online: 2  | Son Güncelleme : 19.03.2024.